Phi Thắng

Sự có mặt (hiện diện) của các bạn trong hội đông và trong giai đoạn này của cuộc đời mình thực sự là một liều thuốc ngọt đối với mình.