Ha Huyen Tram

Với mình nhắc đến CI là nhắc đến hạnh phúc, thứ hạnh phúc đơn giản và đến rất nhanh ngay khi bạn thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí, hồn nhiên và vô tư.