Chạm muốn lắng nghe bạn nhiều hơn

Nếu có một điều gì đó mà Chạm muốn làm với vai trò là người tổ chức đó là lắng nghe những suy nghĩ và cảm nhận của bạn, những người đã từng tham gia workshop, jams, retreat hoặc event với Chạm. Những cảm nhận hoặc góp ý của bạn là một liều thuốc ngọt với tất cả chúng mình, những người đang chung tay xây dựng cộng đồng Chạm.

Bạn cũng có thể thông qua form bên dưới gửi lời cảm ơn hoặc mô tả trải nghiệm tuyệt vời của bạn và để Chạm có thể lan toả trải nghiệm đó đến với nhiều người hơn nữa.

Xem thêm về chính sách bảo mật của Chạm.