Làm gì nếu bạn say chạm?

Sau khi tham gia chạm tại jams hoặc sau khi kết thúc hội. Bạn thấy bản thân suy nghĩ vẩn vơ và khó tập trung, đầu óc bay bổng và chân đi không chạm đất, muốn chạm mọi thứ và ôm mọi người xung quanh. Bạn cảm thấy xung quanh mình chẳng ai hiểu nổiContinue reading “Làm gì nếu bạn say chạm?”