Category: Chạm vỡ lòng

  • Mạnh mẽ Tựa

    Không biết, bạn có giống mình không, mình hay tự nhận và cũng được nhiều người bảo là mạnh mẽ và tự lập. Mình khá thích thú và có vẻ tự hào về cái danh xưng nghe thời thượng đó. Một phần đến từ cá tính riêng, một phần cũng có thể do truyền thông,…

    Read article →

  • Làm gì nếu bạn say chạm?

    Sau khi tham gia chạm tại jams hoặc sau khi kết thúc hội. Bạn thấy bản thân suy nghĩ vẩn vơ và khó tập trung, đầu óc bay bổng và chân đi không chạm đất, muốn chạm mọi thứ và ôm mọi người xung quanh. Bạn cảm thấy xung quanh mình chẳng ai hiểu nổi…

    Read article →