Chính sách sử dụng và bảo mật thông tin

Giới thiệu
Chúng mình những người sáng lập và xây dựng Chạm Ngẫu Hứng (chamngauhung.com) luôn muốn kết nối và lan toả niềm vui khi được nhảy múa với nhiều người hơn nữa. Bởi lẽ đó chúng mình cần lưu lại thông tin cá nhân của bạn để thuận tiện hơn trong quá trình trao đổi và liên hệ. Những thông tin này là quan trọng với bạn và cả đối với chúng mình thế nên việc đọc và hiểu rõ về sự đồng thuận trong việc cung cấp thông tin, lưu trữ thông tin giữa Chạm Ngẫu Hứng và bạn là rất quan trọng.

Thông tin nào sẽ được lưu trữ và sử dụng
Các thông tin sau sẽ được lưu trữ và sử dụng dưới sự đồng ý của bạn:
* Tên của bạn
* Địa chỉ email
* Số điện thoại
* Ngày sinh của bạn
* Liên kết (link) trang facebook cá nhân của bạn

Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào
Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ và sử dụng cho các mục đích sau:
* Email hoặc tin nhắn đến bạn thông tin về workshop và event.
* Liên lạc với bạn trong trường hợp có thay đổi lịch trình.
* Sắp xếp lớp học phù hợp với nhóm tuổi.
* Cá nhân hoá trải nghiệm của bạn trong workshop hoặc event.

Chúng mình có trách nhiệm lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân mà bạn đã đồng ý chia sẻ. Thông tin sẽ không được chia sẻ với các cá nhân, tổ chức khác bên ngoài Chạm Ngẫu Hứng trừ trường hợp được yêu cầu cung cấp bởi cơ quan pháp luật bằng văn bản.

Quyền của bạn
Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin nếu không cảm thấy thoải mái. Trong trường hợp bạn muốn xoá bỏ thông tin đang được lưu trữ bởi Chạm Ngẫu Hứng bạn có thể yêu cầu xoá bỏ thông tin này thông qua email đến hello@chamngauhung.com

Câu hỏi
Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào khác liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin, bạn có thể liên hệ với Chạm qua email hello@chamngauhung.com

Cảm ơn bạn.