Tại sao trước đây làm nhiều thứ hay ho, giờ mày lại dạy nhảy?

Có người hỏi mình: “Tại sao trước đây làm nhiều thứ hay ho, giờ mày lại dạy nhảy?” Hồi cấp ba ở Sing, môn học yêu thích của mình mà chả ai quan tâm là môn Theory of Knowledge (Học Thuyết về Kiến Thức, tiền thân của môn Triết sau này ở đại học). CóContinue reading “Tại sao trước đây làm nhiều thứ hay ho, giờ mày lại dạy nhảy?”