Làm gì nếu bạn say chạm?

Sau khi tham gia chạm tại jams hoặc sau khi kết thúc hội. Bạn thấy bản thân suy nghĩ vẩn vơ và khó tập trung, đầu óc bay bổng và chân đi không chạm đất, muốn chạm mọi thứ và ôm mọi người xung quanh. Bạn cảm thấy xung quanh mình chẳng ai hiểu nổi mình. Đừng lo lắng, bạn chỉ đang say chạm một chút thôi.

Hai ông giáo làng Chạm Việt Nam Khuyến Bùi và Tú Lê sẽ đưa cho bạn một vài gợi ý giúp bạn vượt qua cơn say hậu mở lòng này.

Artwork by: Linh Trịnh
Hướng dẫn by: ông giáo Khuyến Bùi và Tú Lê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: